Popularyzacja
wiedzy ekonomicznej
pośród uczniów
szkół średnich w Sanoku

Rynek pracy

Wartość pieniądza

Wiedza o ekonomii

Gospodarka rynkowa

Celem „Edukacji Ekonomicznej” jest przybliżenie wiedzy na temat gospodarki i pieniądza. W szczególny sposób uwzględniamy kwestie przemilczane w mainstreamie: znaczenie patriotyzmu konsumenckiego oraz własnej waluty. 

▋▎ Dzielimy się wiedzą

Edukacja ekonomiczna towarzyszy człowiekowi od wczesnych lat dzieciństwa. Jest nią oswajanie się z tematem pieniędzy i poznawanie ich wartości. Polega ona również na zrozumieniu przez młodzież sensu pracy, transakcji kupna-sprzedaży i wielu innych, elementarnych dla społecznego życia zjawisk. Jest to proces, który trwa przez całe życie. Nasza świadomość i poglądy na temat finansów ewoluują wraz ze zmieniającym się światem. Pomoc w nauce stanowi ważny bodziec w rozwoju młodych ludzi. W naszym projekcie łączymy wykłady, dyskusje eksperckie, edukację przez film oraz możliwość sprawdzenia wiedzy w teście z nagrodami. 

i

Test wiedzy ekonomicznej

Zapraszamy do udziału w teście wiedzy ekonomicznej. Dla zwycięzców przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody (laptop, smartphone). Ponadto dyplomy oraz książki dla wszystkich uczestników. 

Pod patronatem Narodowego Banku Polskiego

Test wiedzy ekonomicznej odbywa się dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego, z tego też powodu materiał eduakcyjny ma gwarancję jakości oraz poprawności merytorycznej.

Wykłady i konferencja naukowa

Realizujemy cykl wykładów i konferencję naukową w Sanoku. Tematyka: gospodarka rynkowa, patriotyzm konsumencki, historia polskiej waluty, system podatkowy, historia myśli ekonomicznej. 

▋▎ Zobacz relację z innego podobnego konkursu!

  ▋▎ Pobierz za darmo broszurę edukacyjną i test z odpowiedziami

Pobierz broszurę edukacyjną

Tuż po konkursie będzie można tutaj pobrać test wraz z odpowiedziami